ntvmsnbc.com da bugün güzel bir foto galeriye rastladım."If the world were a village of 100 people", Türkçe ismiyle ise “Dünya 100 nüfuslu bir köy olsaydı“ başlıklı bir fotogaleri eklemişler. Başarılı bir poster çalışması olmuş bence bloguma eklemek istedim.

Bilgilere göre;

Her 100 kişiden;

1′i AIDS’li.

86’sı okuma yazma biliyor.

Sadece 7’sinin bilgisayarı var.

Sadece 1′inin üniversite diploması var.

20’si toplam enerjinin yüzde 80′ini kullanırken, 80 kişi kalan yüzde 20′yle yetiniyor.

48′i taciz, hapis, işkence veya ölüm nedeniyle düşüncesini konuşamıyor veya uygulayamıyor.

48′i erkek, 52’si kadın olurdu.

17’si Çince, 9′u İngilizce, 8′i Hintçe,  6 ’sı Rusça, 6’sı İspanyolca, 4′ü Arapça ve 50’si farklı dillerde konuşuyor.

30′u beyaz tenlidir.

Bir yılda 2 doğum, 1 ölüm meydana gelmektedir.

20’si bombardıman, mayın, tecavüz veya kaçırılma korkusuyla yaşamaktadır.

6’sı (6’sı da Amerikalı) dünyanın bütün parasının yüzde 59′una sahip, 74′ü paranın yüzde 39′unu paylaşmakta, 20’si de kalanın yüzde 2’sine sahiptir.

50’si sürekli aç, 30′unun her zaman ulaşabileceği yiyeceği var, 15′i aşırı kilolu,  20’si yetersiz gıdalı, 1′i açlıktan ölmek üzeredir.

70′i yetişkin, 30′u çocuktur.

60′ı Asyalı, 13′ü Kuzey Amerikalı, 13′ü Afrikalı, 12’si Avrupalı, 1′i Okyanusyalıdır.

68′i temiz hava solumakta, diğerleri kirli havada yaşamaktadır.

17’si içecek temiz suya sahip değildir.

10′u eşcinseldir.

33′ü Hıristiyan, 19′u Müslüman, 13′ü Hindu, 6’sı Budist, 5′i yüksek bir varlığın olduğuna inanır, 20’si diğer dinlerden veya ateisttir.

24′ü karanlıkta yaşıyor.

Çalışma Toby Ng Design'a ait. Çalışmanın ve resimlerin orjinal buradan ulaşabilirsiniz.

Buradan da ntvmsnbcdeki fotogaleriye ulaşabilirsiniz.